Algemeen   Belastingadvies

Portfolio

Een greep uit de opdrachten die ik de afgelopen jaren heb gedaan:

 • Inrichten Konnect ouderportaal
 • Interim planner / kindadministratie
 • Inrichten administratie vanwege Harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzalen
 • Omzetten administratie peuterwerk naar 16 uur per week
 • Advisering inzake verdere ontwikkeling softwarepakket voor de kinderopvang
 • Onderzoek en advisering ontwikkeling Integrale kindcentra bij een organisatie voor opvang en onderwijs
 • Inrichten nieuwe tariefstructuur bij een grote, landelijke organisatie voor kinderopvang
 • Directeur kinderopvang a.i. bij een organisatie voor opvang en onderwijs 
 • Adviseren omtrent inrichting Kocon, herstructureren van het administratief proces
 • Doorlichten kindadministratie, advisering inzake efficiency, reorganiseren van bestanden, processen en inrichting van de administratie en adviseren inzake geldstromenservice 
 • Administratieve verwerking van overname peuterspeelzalen
 • Interim management en opzetten afdeling Klantenservice
 • Verzorgen van trainingen in het gebruik van Kocon voor nieuwe medewerkers (diverse locaties)
 • Implementatie van een nieuw softwarepakket
 • Tijdelijk verzorgen van de volledige kindadministratie voor meerdere kinderdagverblijven en bso's
 • Interim locatiemanager (4 locaties)
 • Interim manager marketing, sales en innovatie