Algemeen   Belastingadvies

Organisatieadvies

Ik sta je graag met raad én daad terzijde in alle facetten van het bedrijfsproces. Mijn uitgangspunt is dat een adviestraject:

  1. niet langer duurt dan noodzakelijk
  2. duidelijk is afgebakend
  3. op een dusdanige manier wordt afgerond dat de organisatie hiermee zelfstandig verder kan

Kortstondige interventies zoals bijvoorbeeld een “quick scan” of training maar ook langer lopende projecten en interim werkzaamheden op het gebied van cultuurverandering, optimaliseren van processen of implementeren van nieuwe werkwijzen behoren tot de mogelijkheden. In deze trajecten vervul ik vooral de rol van “verbindingsofficier” tussen strategisch en operationeel niveau en creëer in de organisatie draagvlak voor veranderingen.Tijdens een adviestraject maak ik regelmatig een salto met je. Zo leer ik je  vanzelfsprekendheden kennen en ontstaan nieuwe inzichten om zaken anders aan te pakken.

Omvangrijke veranderingen en vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe werkvormen, de herinrichting van administratieve processen of de implementatie van een nieuw softwarepakket, vergen de nodige energie van medewerkers. Tegelijkertijd moeten de dagelijkse werkzaamheden ook, met behoud van kwaliteit, doorgaan. Niet zelden leidt dit tot overbelasting van medewerkers met als gevolg dat de veranderingen als negatief worden ervaren en weerstand optreedt. Onvrede en verminderde productiviteit kunnen dan het gevolg zijn.
Door veranderingen in eerste instantie projectmatig aan te pakken en hiervoor een externe deskundige in te schakelen, wordt voorkomen dat medewerkers het gevoel krijgen overvraagd te worden. De weerstand tegen veranderingen zal daardoor beduidend minder zijn.

Projecten worden altijd als maatwerk geoffreerd en uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat een project pas wordt opgeleverd wanneer het als integraal onderdeel van de organisatie geïmplementeerd kan worden en aldus als project als afgerond is te beschouwen. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Neem gerust eens vrijblijvend contact met mij op, ik ben je graag van dienst.