Algemeen   Kinderopvang   Belastingadvies

Ouders

Ouders die gebruik maken van kinderopvang en voldoen aan de voorwaarden, kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.  Jaarlijks achteraf controleert de Belastingdienst of aan alle voorwaarden is voldaan en het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag is uitgekeerd. De afgelopen jaren is deze controle intensiever geworden. Zo worden niet uitsluitend meer jaaropgaven opgevraagd maar in veel gevallen ook contracten, facturen en betaalbewijzen.

Op dit moment is de CAF-11 zaak veel in het nieuws, met hieraan gelinkt vele andere CAF zaken. Heb je onlangs, of misschien al langer geleden, te maken gekregen met terugvorderingen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst terwijl je wel degelijk gebruik hebt gemaakt van kinderopvang en hiervoor betaald hebt? Melde je situatie dan aan bij de Belangenvereniging van Ouder in de Kinderopvang (BOinK):  https://www.boink.info/actueel-agenda/melden-situatie-kinderopvangtoeslag of bij het meldpunt van de SP: https://doemee.sp.nl/kinderopvang.