Algemeen   Kinderopvang   Belastingadvies

Ouders

Ouders die gebruik maken van kinderopvang en voldoen aan de voorwaarden, kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.  Jaarlijks achteraf controleert de Belastingdienst of aan alle voorwaarden is voldaan en het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag is uitgekeerd. De afgelopen jaren is deze controle intensiever geworden. Zo worden niet uitsluitend meer jaaropgaven opgevraagd maar in veel gevallen ook contracten, facturen en betaalbewijzen. Ervaart u problemen met de belastingdienst inzake de kinderopvangtoeslag? Bent u het niet eens met een beschikking en wilt u bezwaar maken of in beroep gaan bij de rechtbank? Informeer dan eens naar de mogelijkheden om u te laten ondersteunen door een specialist in kinderopvangtoeslagzaken.