Algemeen   Kinderopvang   Belastingadvies

Kinderopvanginstellingen

Kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus
Helaas kom ik in de praktijk nogal wat gevallen tegen waar  een en ander schort aan de bewijsstukken die ouders op verzoek van de Belastingdienst moeten opsturen. Gevolg hiervan is dat  ouders worden geconfronteerd met terugvordering van de ontvangen kinderopvangtoeslag. Het gaat daarbij vaak om aanzienlijke bedragen.

Regelmatig help ik ouders die problemen ondervinden met de kinderopvangtoeslag. Voorkomen is echter beter dan genezen. Wil je zekerheid dat de documenten die jouw organisatie gebruikt door de ouder als afdoende bewijs van afgenomen kinderopvang kunnen dienen? En de bevestiging dat de administratieve vastleggingen en processen correct en adequaat zijn ingericht? Neem dan eens vrijblijvend contact op.  Vanuit mijn brede ervaring met kinderopvangtoeslagzaken kan ik de processen, administratie en documenten screenen en adviseren omtrent eventuele verbeteringen. Je klanten kunnen dan met een gerust hart gebruik maken van kinderopvang bij jouw organisatie, wetende dat de bewijsstukken inzake de opvang die zij moeten overleggen in orde zijn.