Algemeen   Kinderopvang   Belastingadvies

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang is van groot belang voor ouders die werken of studeren en hun kind(eren) één of enkele dagen per week laten opvangen. Sinds 2005 wordt de regeling uitgevoerd door de Belastingdienst.

Helaas is het voor veel ouders een ingewikkelde regeling en gaan aanvraag en toekenning van de toeslag niet altijd naar wens. Problemen met terugvordering komen vaak pas jaren later naar boven en kan ouders in ernstige financiële problemen brengen. Het is daarom belangrijk dat zowel kinderopvangorganisaties als ouders voldoende kennis hebben om de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op correcte wijze aan te vragen.