Algemeen   Belastingadvies

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van SALTO Advies zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Terneuzen onder nummer 22059631 en zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en offertes tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Download Algemene Voorwaarden